Finančna podpora Evropske unije

Operacija: INTEGRIRAN STAVBNI KOMPOZIT Z UMETNO INTELIGENCO – AIPAN (ARTIFICIAL INTELIGENCE PANNEL) Opis operacije: Namen projekta AIPAN je razvoj inovativnih stavbnih komponent (tlakov), katerih ključna prednost bo bistveno poenostavljen in časovno učinkovit način polaganja tlakov v primerjavi z obstoječo »mokro« tehniko ter integracija le-teh v koncept pametne hiše. Cilji projekta so znižati končno ceno tlakov, zagotoviti hitrejše polaganje tlakov, razvit napreden in cenovno ugoden kapacitivni senzor za mikrolokalizacijo ljudi v stavbah, razvoj umetne inteligence za mikrolokalizirano talno gretje ter vzpostavitev demonstracijske linije za AIPAN panele. Rezultat projekta bo prefabriciran kompozitni AIPAN panel, ki ga bo od talne priprave, hidro izolacije pa vse do zaključnega sloja talne obloge za enostanovanjsko pritlično hišo mogoče namestiti v dveh dneh! Panel bo vključeval tudi revolucionarno, na kapacitivnosti temelječo tehnologijo »čutenja« mikro lokacije oseb. Z realizacijo projekta bomo demonstrirali ter naredili ključne korake do globalnega trga za vrsto predhodno razvitih parcialnih visokotehnoloških rešitev, ki smo jih konzorcijski partnerji v AIPAN projektu povezali v integrirano prebojno rešitev. Operacija se je začela 1.10.2019 in bo trajala do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 4.924.519,90 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si). Partnerji v konzorcijskem projektu so FRAGMAT TIM d.o.o., ALPOD d.o.o., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o., LUMAR IG d.o.o., CBD d.o.o., TKC d.o.o. Ljubljana in WINTEH d.o.o…

  
Operacija: DIZAJNIRANA TALNA OBLOGA IZ LESA Opis operacije: Namen projekta Dizajnirana talna obloga iz lesa je razviti nov izdelek iz lesa listavcev (produkt lastnega znanja), s katerim bomo dosegali zahtevano trdnost izdelka ob manjši porabi lesa. Hkrati bomo dosegali novi funkcionalnosti, kot sta antizdrs in refleksoterapevtski učinek, na kar ima vpliv dizajn površine. Rezultat projekta se bo odražal v boljši odpornosti na obrabo in lažjemu ter cenejšemu vzdrževanju talnih oblog. Glavni cilj projekta je tako doseči produktno superiornost nad konkurenco in obenem znižati lastno ceno izdelkov ter posledično postati cenovno konkurenčnejši. Zaradi inovativnih karakteristik bo mogoče nov izdelek tržiti na različnih geografskih trgih. S ponudbo novo razvitih izdelkov bomo bistveno razširili našo prisotnost na trgu talnih oblog tako doma kot v tujini. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).
Operacija: Center za mlade in počitniško varstvo Glavni namen operacije je večja vključenost ranljivih skupin, s poudarkom na mladih do 15. leta. Z operacijo želimo zapolniti vrzel pomanjkanja programov in aktivnosti za socialno vključenost mladih, kar bomo dosegli z: opremljanjem in vzpostavitvijo Centra za mlade, pri čemer ima pomembno vlogo podjetje Alpod d.o.o.; delovanjem Centra za mlade v kletnih prostorih Osnovne šole Notranjskega odreda Cerknica, ki bo omogočal kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolcev v popoldanskih urah, v ideološko nevtralnem, nepristranskem in varnem prostoru ob stalni navzočnosti odrasle osebe; zpostavitvijo in delovanjem programa počitniškega varstva, ki bo nudil oporo in pomoč staršem pri varstvu najmlajših osnovnošolcev v času šolskih počitnic. Oba programa znotraj operacije bosta zasledovala večjo socialno vključenost, učenje in spodbujanje sodelovanja med mladimi na več načinov: z možnostjo preživljanja prostega časa ob različnih igrah (npr. namizni nogomet, namizni tenis, namizni hokej, družabne igre); z nudenjem učne pomoči v prostoru Centra za mlade; z oblikovanjem in izvajanjem strukturiranih splošnoizobraževalnih aktivnosti, pri čemer bo sodelovala tudi sodelavka Osnovne šole Notranjski odred Cerknica (ogledi filmov, delavnice); z delavnicami o urbani kulturi, ki jih bo pripravilo Društvo Asvalt; z oblikovanjem in izvajanjem vsebin za počitniško varstvo, s poudarkom na ozaveščanju o trajnostnem razvoju, varovanju okolja in podnebnih spremembah. Partnerji: VP – Zavod Samostojen si P1 – Osnovna šola Notranjski odred Cerknica P2 – Alpod, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o. P3 – Društvo Asvalt, društvo za urbano kulturo in šport Trajanje operacije: 1.8.2020-29.10.2022 Skupna vrednost operacije: 48.336,33€ Znesek sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada (ESRR): 38.669,04€ Povezave: www.eu-skladi.si Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Operacija: HIFLO (Healthy Intelligent FLOor).

Namen projekta je razvoj novega tehnološko odličnega izdelka, ki omogoča samolepilno polaganje talne obloge s funkcijo zaščite proti prehajanju vlage in radona ter z umetno inteligenco uravnavanje koncentracije le tega v prostoru. Skupna vrednost projekta v katerem sodelujejo FRAGMAT TIM d.o.o., ALPOD d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o. in WINTEH d.o.o. znaša 2.485.947,32€. Višina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost znaša 999.915,04 EUR. Projekt traja od 1.5.2023 in se zaključi 28. 2. 2026.
Z izvedbo projekta bomo razvili nov produkt z zmanjšanim potencialom globalnega segrevanja.no thank
Image Newletter
Spodaj označena polja bodo prikazana v tabeli, ostala bodo pa skrita.
  • Slika
  • Šifra
  • Cena
  • Opis
  • Teža
  • Dimenzije
  • Attributes
Kliknite zunaj, da skrijete vrstico za primerjanje
Primerjaj
Primerjaj ×
Let's Compare! Continue shopping