DomovFINANČNA PODPORA EVROPSKE UNIJE

AIPAN

(Artificial Inteligence Pannel)

Operacija: INTEGRIRAN STAVBNI KOMPOZIT Z UMETNO INTELIGENCO – AIPAN (ARTIFICIAL INTELIGENCE PANNEL)

Opis operacije:

Namen projekta AIPAN je razvoj inovativnih stavbnih komponent (tlakov), katerih ključna prednost bo bistveno poenostavljen in časovno učinkovit način polaganja tlakov v primerjavi z obstoječo »mokro« tehniko ter integracija le-teh v koncept pametne hiše. Cilji projekta so znižati končno ceno tlakov, zagotoviti hitrejše polaganje tlakov, razvit napreden in cenovno ugoden kapacitivni senzor za mikrolokalizacijo ljudi v stavbah, razvoj umetne inteligence za mikrolokalizirano talno gretje ter vzpostavitev demonstracijske linije za AIPAN panele. Rezultat projekta bo prefabriciran kompozitni AIPAN panel, ki ga bo od talne priprave, hidro izolacije pa vse do zaključnega sloja talne obloge za enostanovanjsko pritlično hišo mogoče namestiti v dveh dneh! Panel bo vključeval tudi revolucionarno, na kapacitivnosti temelječo tehnologijo »čutenja« mikro lokacije oseb. Z realizacijo projekta bomo demonstrirali ter naredili ključne korake do globalnega trga za vrsto predhodno razvitih parcialnih visokotehnoloških rešitev, ki smo jih konzorcijski partnerji v AIPAN projektu povezali v integrirano prebojno rešitev. Operacija se je začela 1.10.2019 in bo trajala do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 4.924.519,90 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si). Partnerji v konzorcijskem projektu so FRAGMAT TIM d.o.o., ALPOD d.o.o., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o., LUMAR IG d.o.o., CBD d.o.o., TKC d.o.o. Ljubljana in WINTEH d.o.o..

DIZAJNIRANA TALNA OBLOGA IZ LESA

Operacija: DIZAJNIRANA TALNA OBLOGA IZ LESA

Opis operacije:

Namen projekta Dizajnirana talna obloga iz lesa je razviti nov izdelek iz lesa listavcev (produkt lastnega znanja), s katerim bomo dosegali zahtevano trdnost izdelka ob manjši porabi lesa. Hkrati bomo dosegali novi funkcionalnosti, kot sta antizdrs in refleksoterapevtski učinek, na kar ima vpliv dizajn površine. Rezultat projekta se bo odražal v boljši odpornosti na obrabo in lažjemu ter cenejšemu vzdrževanju talnih oblog. Glavni cilj projekta je tako doseči produktno superiornost nad konkurenco in obenem znižati lastno ceno izdelkov ter posledično postati cenovno konkurenčnejši. Zaradi inovativnih karakteristik bo mogoče nov izdelek tržiti na različnih geografskih trgih. S ponudbo novo razvitih izdelkov bomo bistveno razširili našo prisotnost na trgu talnih oblog tako doma kot v tujini. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO

Operacija: Center za mlade in počitniško varstvo

Glavni namen operacije je večja vključenost ranljivih skupin, s poudarkom na mladih do 15. leta. Z operacijo želimo zapolniti vrzel pomanjkanja programov in aktivnosti za socialno vključenost mladih, kar bomo dosegli z:

 • opremljanjem in vzpostavitvijo Centra za mlade, pri čemer ima pomembno vlogo podjetje Alpod d.o.o.;
 • delovanjem Centra za mlade v kletnih prostorih Osnovne šole Notranjskega odreda Cerknica, ki bo omogočal kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolcev v popoldanskih urah, v ideološko nevtralnem, nepristranskem in varnem prostoru ob stalni navzočnosti odrasle osebe;
 • zpostavitvijo in delovanjem programa počitniškega varstva, ki bo nudil oporo in pomoč staršem pri varstvu najmlajših osnovnošolcev v času šolskih počitnic.
 • Oba programa znotraj operacije bosta zasledovala večjo socialno vključenost, učenje in spodbujanje sodelovanja med mladimi na več načinov:
 • z možnostjo preživljanja prostega časa ob različnih igrah (npr. namizni nogomet, namizni tenis, namizni hokej, družabne igre);
 • z nudenjem učne pomoči v prostoru Centra za mlade;
 • z oblikovanjem in izvajanjem strukturiranih splošnoizobraževalnih aktivnosti, pri čemer bo sodelovala tudi sodelavka Osnovne šole Notranjski odred Cerknica (ogledi filmov, delavnice);
 • z delavnicami o urbani kulturi, ki jih bo pripravilo Društvo Asvalt;
 • z oblikovanjem in izvajanjem vsebin za počitniško varstvo, s poudarkom na ozaveščanju o trajnostnem razvoju, varovanju okolja in podnebnih spremembah.

Partnerji:

VP – Zavod Samostojen si
P1 – Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
P2 – Alpod, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
P3 – Društvo Asvalt, društvo za urbano kulturo in šport

Trajanje operacije: 1.8.2020-29.10.2022

Skupna vrednost operacije: 48.336,33€
Znesek sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada (ESRR): 38.669,04€

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

CONSTRUCT-AMBIENT EXPO 2019, BUKAREŠTA, ROMUNIJA

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za:
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

»CONSTRUCT-AMBIENT EXPO 2019, BUKAREŠTA, ROMUNIJA«

S pomočjo sofinanciranja se je podjetje Alpod d.o.o. udeležilo sejma Costruct – Ambient 2019, ki je potekal med 14. in 17. marcem 2019 v Bukarešti, Romunija. Glavni namen nastopa na omenjenem sejmu je širjenje prepoznavnosti na Romunskem trgu in hkrati pridobivanje poslovnih kontaktov. Za izvedbo operacije so bila dodobrjena sredstva v višini 10.007,76 EUR, v okviru Javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2019-2022”

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

V okviru javnega razpisa smo izvedli tudi krepitev kompetenc – usposabljanja Industrija 4.0.

https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2022/12/alpod-logo-2022-heigh100.png
O PODJETJU
Podjetje Alpod je največji distributer lesenih talnih oblog v JV Evropi. Poleg Slovenije s svojimi podjetji v tujini oskrbujemo naše partnerje na Hrvaškem, v Srbiji, Češki, Slovaški, Bolgariji, Italiji, BiH, Črni Gori, Makedoniji, Kosovu, Albaniji.
KONTAKT
Podskrajnik 112, SI-1380 Cerknica
BREZPLAČNA PONUDBA

Brezplačna ponudba

  Ali želite, da Vam montažo opravijo naši strokovnjaki?

  Kako ste izvedeli za nas? (označite)

  CERTIFIKATI
  https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
  https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
  SLEDITE NAM