Izvedba lesenih talnih oblog

1. PRED POLAGANJEM

1.1. Dovoljena vlažnost podlage:

 • cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s talnim gretjem do 1,8 %,
 • anhidritni estrih do 0,5 %, anhidritni estrih s talnim gretjem do 0,3%,
 • lesena podlaga 9 ± 2%,
 • iverne in podobne plošče 9 ±2%

Ustrezno osušenost objekta mora zagotoviti investitor – naročnik del. Polagalec ima pravico in dolžnost izmeriti vlago, ter (po dogovoru) svetovati ali sodelovati pri izsuševanju ali izvedbi drugih ukrepov, ki zmanjšujejo vpliv vlage na lesene talne obloge (parketov, laminatov). Polagalec ima po dogovoru z glavnim izvajalcem pravico po lastni presoji odložiti ali prekiniti dela, če oceni, da so pogoji za delo neustrezni, vendar mora o tem predhodno obvestiti investitorja – naročnika del.

1.2. Estrih mora biti izdelan v skladu s predpisi:

 • zagotovljeni morajo biti hidroizolacija, termoizolacija in zvočna izolacija, ter ustrezne gradbene reže,
 • ravnost in nivo podlage morata biti prilagojena zahtevam posamezne vrste talne obloge,
 • površina za polaganje mora biti čista, kompaktna, ne pregroba, brez razpok ter ustrezno vpojna,
 • temperatura podlage med polaganjem ter še 48 ur po polaganju mora biti med    15 °C in 18 °C.
 • pri estrihih s toplovodnim talnim gretjem je pred vgradnjo potrebno izpeljati postopno ogrevanje po predpisanem protokolu o zagonu talnega gretja.

Ustrezno pripravljenost estriha mora zagotoviti investitor – naročnik del. Polagalec ima pravico in dolžnost vizualno kontrolirati zgoraj naštete parametre ter opozoriti na opažene nepravilnosti. Polagalec v okviru svoje dejavnosti (po dogovoru) lahko sodeluje pri pripravi podlage ali njeni sanaciji.

1.3. Prostori in lesene talne obloge morajo biti primerno temperirani in aklimatizirani;

 • prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, klima; min. 15 – 18 °C ter 50 – 60% relativna zračna vlaga,
 • lesena talna obloga naj bo vsaj 48 ur pred polaganjem skladiščena v sredini prostora, kjer bo položena
 • posamezni paketi lesene talne obloge se odpirajo tik pred pričetkom polaganja,

Ustrezne pogoje na objektu je dolžan zagotoviti investitor naročnik del. Izvajalec del je (če ni dogovorjeno drugače) dolžan blago dostaviti na objekt, investitor – naročnik del pa ga je dolžan prevzeti s prevoznega sredstva in ga uskladiščiti v prostore, da se bo ustrezno temperiral. V primeru, ko lesene talne obloge na objekt dostavi polagalec, je naročnik – investitor dolžan nuditi vso pomoč in podporo pri uskladiščenju parketa. Za material, ki je uskladiščen na objektu je odgovoren naročnik – investitor.

1.4. Naročnik je dolžan preveriti skladnost dobavljenega parketa z izborom. Materijal mora do polaganja ostati v originalni embalaži. V kolikor se le ta odpre je potrebno parket še isti dan ponovno neprodušno zapakirati.

1.5.
Dovoljena vlažnost parketa je 7% ± 2%. Parket, ki se vgrajuje v objekt mora imeti vlažnost, ki naj bo čim bližje ravnovesni vlagi lesa glede na klimo objekta med obratovanjem objekta.

Polagalec je dolžan pred pričetkom del preveriti pogoje na objektu in vlažnost lesene talne obloge ter jih vpisati v prevzemni zapisnik.

1.6. Pred polaganjem lesenih talnih oblog morajo biti vsa ostala dela, razen vgradnje podbojev vrat, zadnje faze beljenja in fine montaže grelnih teles, zaključena. Našteta dela se lahko izvršijo po končanih podopolagalskih delih.

1.7. Prostori, kjer se izvaja polaganje podov, morajo biti zaprti. V njih se ne sme izvajati drugih del – ne sme biti drugih izvajalcev. Naročnik – investitor je dolžan polagalcu zagotoviti primerne delovne pogoje in dostop do energetskih priključkov.

1.8. Primopredaja del se opravi takoj po končanju polaganja.

 

2. PO POLAGANJU

2.1. Po zaključku polaganja se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

2.2. Položene lesene talne obloge, v prvem obdobju po polaganju, ni dovoljeno delno ali v celoti pokrivati ali ga uporabljati kot odlagalno površino.

2.3. Prostor je potrebno zavarovati pred vstopom dodatne vlage. Po polaganju morajo biti zagotovljeni sledeči klimatski pogoji:

 • temperatura prostora 15 °C – 25 °C
 • relativna zračna vlažnost 50% – 60%.

 

3. BRUŠENJE IN POVRŠINSKA ZAŠČITA PARKETA (VELJA ZA NEIZGOTOVLJENE PARKETE)


3.1.
Parket mora po položitvi mirovati od 5 do 14 dni (ocena izvajalca). V tem času se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno,…), previdnost velja tudi pri hoji po parketu.

3.2. Po fazi mirovanja parketa izvajalec oceni ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno rešitev. Morebitne dodatne stroške krije investitor – naročnik.

3.3. Upoštevati točko 1.5., 1.6. in 1.7.

3.4. V prostoru, kjer dela potekajo, morajo biti doseženi naslednji pogoji:

 • temperatura prostora 15 °C – 25 °C
 • relativna zračna vlažnost 50% – 60%
 • prostor ne sme biti prašen, ne sme biti izpostavljen prepihu in soncu (senčenje)
 • nanosi laka si sledijo v razmaku največ 48 ur.

3.5. Uporabnost lakiranih površin:

 • glede na pohodnost min. 48 ur
 • glede na mehanske obremenitve min. 7 dni


3.6.
Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovni pogoji niso enakovredni pogojem v lakirnici. Kvaliteta lakiranja se ocenjuje iz stojne višine od vira svetlobe (DIN standard).

https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2022/12/alpod-logo-2022-heigh100.png
O PODJETJU
Podjetje Alpod je največji distributer lesenih talnih oblog v JV Evropi. Poleg Slovenije s svojimi podjetji v tujini oskrbujemo naše partnerje na Hrvaškem, v Srbiji, Češki, Slovaški, Bolgariji, Italiji, BiH, Črni Gori, Makedoniji, Kosovu, Albaniji.
KONTAKT
Podskrajnik 112, SI-1380 Cerknica
BREZPLAČNA PONUDBA

Brezplačna ponudba

  Ali želite, da Vam montažo opravijo naši strokovnjaki?

  Kako ste izvedeli za nas? (označite)

  CERTIFIKATI
  https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
  https://www.alpod.si/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
  SLEDITE NAM