Talna obloga iz plute WISE je izdelek, ki sledi načelom trajnosti, hkrati pa uporabniku ne odreka nobenega udobja. WISE je trajnosten zaradi:

Uporabljene osnovne surovine – plute:

  • Ostanki pri proizvodnji plutovinastih zamaškov se zmeljejo in skupaj z ostalim lubjem plutovca predstavljajo osnovno surovino za proizvodnjo talne obloge
  • Socialna komponenta – ohranjajo se delovna mesta na podeželju, saj je lupljenje plute najbolje plačano delo v kmetijstvu na svetu
  • Nobeno drevo ni poškodovano, niti posekano, da dobimo izdelek iz plute; ko je drevo »olupljeno«, je sposobno iz zraka posrkati do 5x več CO2 kot sicer, kar je zelo pomembno v luči klimatskih sprememb