Poslovalnice

Iščem:

Imate vprašanje? Pišite nam!

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ekipa podjetja Alpod

VODSTVO

Matjaž Štefan
Direktor

Samo Štefan
Direktor prodaje

 

POMOČNIK DIREKTORJA PRODAJI
ODVISNIM DRUŽBAM

Matevž Trpin
T: 01 707 14 35
M: 040 599 514
matevz.trpin@alpod.si

PRODAJA SLOVENIJA

Tomaž Hiti
Vodja
T: 01 707 14 09
M: 040 817 572
tomaz.hiti@alpod.si

Matej Obranovič
T: 01 707 14 08
M: 040 308 569
matej.obranovic@alpod.si

Alan Amon
M: 031 674 007
alan.amon@alpod.si

Marjan Ivančič
T: 01 707 14 05
M: 040 308 568
marjan.ivancic@alpod.si

Miran Špeh
T: 01 707 14 08
M: 040 817 575
miran.speh@alpod.si

Radko Benčič
T: 01 707 14 12
M: 040 308 561
radko.bencic@alpod.si

Jasna Gutnik
T: 01 707 14 09
M: 040 817 587
jasna.gutnik@alpod.si

PRODAJA TUJI TRGI

Uroš Jamnik
vodja
T: 01 707 14 13
M: 031 689 183
uros.jamnik@alpod.si

Miha Miler
T: 01 707 14 07
M: 051 638 855
miha.miler@alpod.si

Simon Cvetko
T: 01 707 14 17
M: 040 817 574
simon.cvetko@alpod.si

Damjan Petrović
T: 01 707 14 13
M: 040 534 469
damjan.petrovic@alpod.si

Igor Gorup
T: 01 707 14 18
M: 040 817 573
igor.gorup@alpod.si

PROJEKTI

Frane Kovačič
Vodja
M: 040 320 333
frane.kovacic@alpod.si

Filip Letnar
M: 041 625 659
filip.letnar@alpod.si

Aldo Kuret
M: 051 302 728
aldo.kuret@alpod.si

Valentina Žnidaršič
T: 01 707 14 34
valentina.znidarsic@alpod.si

NABAVA

Mateja Peček
T: 01 707 14 19
M: 040 308 566
mateja.pecek@alpod.si

Gašper Lončar
T: 01 707 14 06
M: 040 817 580
gasper.loncar@alpod.si

Matjaž Žnidaršič
T: 01 707 14 03
M: 040 591 576
matjaz.znidarsic@alpod.si

Matej Oblak
T: 01 707 14 33
M: 031 736 333
matej.oblak@alpod.si

Nena Poje
T: 01 707 14 16
M: 040 817 581
nena.poje@alpod.si

Olina Salinšek
T: 01 707 14 32
M: 040 308 564
olina.salinsek@alpod.si

RAČUNOVODSTVO

Jolanda Mramor
Vodja
T: 01 707 14 02
M: 040 308 565
jolanda.mramor@alpod.si

Heda Žnidaršič
T: 01 707 14 02
heda.znidarsic@alpod.si

Vesna Penca
T: 01 707 14 02
vesna.penca@alpod.si

INFORMATIKA

Martin Terlep
T: 01 707 14 04
M: 040 900 555
martin.terlep@alpod.si

Miha Žitko
T: 01 707 14 04
M: 041 211 361
miha.zitko@alpod.si

MARKETING

Jurij Kraševec
T: 01 707 14 14
M: 041 827 317
jurij.krasevec@alpod.si
marketing@alpod.si

Tjaša Vidmar
T: 01 707 14 14
tjasa.vidmar@alpod.si

no thank
Image Newletter
Spodaj označena polja bodo prikazana v tabeli, ostala bodo pa skrita.
  • Slika
  • Šifra
  • Cena
  • Opis
  • Teža
  • Dimenzije
  • Attributes
Kliknite zunaj, da skrijete vrstico za primerjanje
Primerjaj
Primerjaj ×
Let's Compare! Continue shopping